Select Page

Cum te putem ajuta ?

Esti aici:

Grad-minut (DM)
Cerința de încălzire se calculează la fiecare minut utilizând următoarea formulă

DM nou = DM anterior + (valoarea masurata – valoarea calculata)

Valoarea actuală este temperatura masurata de BT2.  În cazul în care este instalat senzorul extern BT25 atunci valoarea citita de acesta este luata in calcul iar valoarea BT2 este utilizata pentru protectie
Valoarea calculata este temperatura calculată a agentului termic de tur si este afisata in meniul de informatii al fiecarui circuit de incalzire.

Caracteristici :

– La start-up DM este întotdeauna 0.
– DM se calculează la fiecare minut.
– DM este calculat în pași de 0.1 și afișat în unități întregi.
– Schimbarea manuală a DM are loc în unități de zece, meniul 4.9.3.
– Atunci când nu este permisă încălzirea sau răcirea, DM este blocată la 0.
– Valoarea maximă DM este +100.
– Valoarea DM minima este valoarea ultimei conexiuni suplimentare a treptei de căldură plus diferența dintre etapele suplimentare de încălzire.

DM este blocat:

– In timpul încălzirii apei.
– Timp de 3 minute după trecerea de la încălzirea cu apă până la încălzire.
– Când nu este permisă încălzirea sau răcirea.
Dacă valoarea reală este mai mică decât valoarea punctului de setare atunci când încălzirea apei începe, DM se contorizează cu viteză scazuta, dar numai
până la valoarea de pornire a compresorului.

Controlul forțat al DM
Comanda forțată este utilizată pentru a opri compresorul și încălzitorul auxiliar când valoarea reală este prea mare în raport cu valoarea punctului de setare din meniul 5.1.3

Articol anterior Unde pot gasi seria si modelul produsului meu ?
Urmatorul articol Ce este DOT-ul si delta T