Programul CASA VERDE 2016-2017

CASA VERDE 2016 – 2017 Noutati despre programul guvernamental


casa verde 2016

Programul Casa Verde 2016 – 2017

UPDATE AUGUST 2017 –Beneficiarii contractelor care se pot prezenta la APM-ul judetului de care apartin, pentru semnarea contractelor de finantare nerambursabila

>> VEZI AICI LISTA pe Judete <<

Sesiunea de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul programului CASA VERDE 2016 privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, a avut loc in perioada 10 – 24 octombrie 2016.

Daca esti persoana juridica citeste ghidul complet aici: Intrebari frecvente persoane juridice

ANEXA 1 – Distribuirea bugetului alocat Programului ,,Casa Verde” – beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul de locuitori al acestuia
ANEXA 2 – CERERE de finantare nerambursabila
ANEXA 3 – DECLARATIE pe propria raspundere

Ce bani pot primi prin programul Casa Verde 2016 – 2017 ?

Prin program se finanteaza urmatoarele sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv cele destinate inlocuirii sau completarii sistemelor clasice de incalzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de caldura

Echipamentele finantate pentru populatie prin Casa Verde sunt panourile solare si pompele de caldura, cunatumul finantarii nerambursabile prin AFM fiind in functie de tipul instalatiei, astfel:
– pana la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
– pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
– pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Ce pasi trebuie urmati ca sa fiu sigur ca voi primi finantare si imi voi instala sistemul de economisire dorit ?

Pasul 1 – Depunerea dosarului de finantare la agentia teritoriala de protectia mediului (sesiunea a fost finalizata in 20 oct 2016)
Pasul 2 – Urmarirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare in Program
Pasul 3 – Semnarea contractului de finantare cu Administratia Fondului pentru Mediu
Pasul 4 – Demararea lucrarilor
Pasul 5 – Depunerea cererii de decontare a lucrarilor in termen de maximum 12 luni de la data semnarii contractului de finantare.

Produse incluse in programul guvernamental Casa Verde 2016 – 2017

*Reducerile incluse prin programul CASA VERDE sunt deja aplicate preturilor prezentate in acest site. Preturile contin TVA si sunt exprimate in RON, nu contin montajul sau alte echipamente conexe. Valorile pot fi mai mici sau mai mari in functie de costul manoperei, complexitatea instalatiei din camera tehnica. Instalatia interioara (radiatoare, incalzire prin pardoseala, etc.) nu este inclusa. De asemenea daca ne trimiteti planurile / schite ale imobilului, ne-ar ajuta si mai mult in vederea elaborarii unei estimari cat mai precise.

Ai nevoie de consultanta in alegerea solutiei Casa Verde 2016 – 2017 ?

Va putem oferi consultanta in alegerea sistemului dorit, Pompe de caldura NIBE made in Suedia, panouri solare ACV made in Austria cu garantie 10 ani

Nume si Prenume *

Adresa de email *

Numar de telefon *

Judet*

Alege ce anume te intereseaza

Mesajul tau:TRUST Euro Therm va garanteaza confidentialitatea! Informatiile furnizate de dumneavoastra nu vor fi trimise sau vandute altor entitati in scopuri de reclama, marketing si publicitate. Cititi mai multe despre politica noastra de confidentialitate aici.

Ce acte am nevoie pentru Dosarul de Finantare ?

 1. Cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
 2. Decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in copie legalizata, in cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela sau tutela potrivit prevederilor legale in vigoare, din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite;
 3. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completata si semnata de catre solicitant, in original;
 4. Actul de identitate al solicitantului, in copie;
 5. Actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, daca este cazul, in copie;
 6. Extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
 7. Documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atesta adresa imobilului, in situatia in care adresa de implementare din cererea de finantare difera de cea din extrasul de carte funciara, in original;
 8. Copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala; pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
 9. Pentru imobilelele detinute in coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv se va depune o singura cerere de finantare, precum si persoana solicitanta, in original;
 10. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul, in original;
 11. In cazul in care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza teritoriala unde va fi implementat proiectul, in original;
 12. Certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
 13. Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau copie legalizata;
 14. Adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont.

Cine poate aplica pentru programul Casa Verde 2016 – 2017 ?

Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
 2. este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire pentru care se solicita finantare; imobilele nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 3. nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
 4. in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 5. nu a mai primit finanțare in cadrul aceluiași program pentru același imobil in sesiunile derulate anterior

Ghidurile de finantare au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ordinul Nr. 1817 si Ordinul Nr. 1818 ale Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor.

Mai multe detalii aici:
http://www.afm.ro/casa_verde.php
http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

Iti place acest articol ? Vrem si noi sa stim !
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (179 voturi, media voturilor: 4.19)

Loading...

TRUST este aproape de tine printr-o retea nationala de specialisti

 • Showroom-uri TRUST
 • Puncte de lucru TRUST
 • Reprezentanti zonali Vanzari
 • Ingineri Service zonali
 • Instalatori si proiectanti parteneri autorizati de TRUST